Regulamin rezerwacji

Hotel Polaris przyjmuje rezerwacje po zgłoszeniu:

Procedura rezerwacji

Złożenie Rezerwacji

Pierwszy krok to złożenie rezerwacji przy pomocy telefonu lub maila.

Przyjęta przez Hotel rezerwacja jest niepotwierdzona. Złożenie rezerwacji należy traktować jako informację, że pokój jest wolny w dniu przyjęcia rezerwacji i wstępnie do czasu przesłania zaliczki (w wysokości 30%) jest zablokowany.
Gość nie musi wpłacać przedpłaty i może na własne ryzyko przyjechać do hotelu licz±c, że pokój nie zostanie wynajęty do jego przyjazdu.

Potwierdzenie zamówienia

Jeżeli zamawiający chce uzyskać potwierdzenie rezerwacji to wpłaca 30% kwoty wynikającej z kalkulacji pobytu ale nie mniej niż 150 złotych.

Hotel po uzyskaniu informacji, że pieniądze wpłynęły na konto oraz po sprawdzeniu,
że pokój jest wolny zmienia rezerwację na potwierdzoną. Hotel po wpłacaeniu zaliczki zobowiązuje się do nie wynajmowania zarezerwowanego pokoju. Pokój będzie przygotowany dla gościa niezależnie od godziny jego przyjazdu.

Opłata za pokój biegnie od daty uzgodnionej przy zamówieniu. Jeżeli gość nie przyjedzie do hotelu w terminie uzgodnionym to Hotel traktować będzie brak przyjazdu po upływie doby jak rezygnacje z zamówienia. Gość w przypadku opóżnienia przyjazdu do hotelu o więcej niż 1 dobę powinien powiadomić hotel aby zarezerwowany pokój
został zablokowany na kolejną dobę.

Przedpłata

Zapłata przedpłaty możliwa jest na dwa sposoby:
 • Na konto bankowe Hotelu

  Nazwa odbiorcy: Hotel Polaris Qorum sp. z o.o. w Świnoujściu

  Dla wpłat w polskich złotych (PLN):

  Bank: Santander Bank Polska S.A. ( dawny bank WBK )
  Numer konta: 06 1090 2268 0000 0001 0273 4026

  Prowizję od wpłaty ponosi Wpłacający.

  Dysponujemy także kontem dla wpłat w Euro » kontakt

 • Za pomocą karty kredytowej

  W przypadku płatności kartą kartą kredytową Hotel po uzyskaniu informacji o

  • numerze karty kredytowej,
  • oraz informacji do kiedy karta kredytowa jest ważna (miesiąc /rok)

  pobiera uzgodnioną kwotę z karty kredytowej Zamawiającego/Gościa.

  Transakcja jest oznaczona gdyż hotel posiada terminal z identyfikatorem a koszty pobrania prowizji ponosi Hotel.

  W systemie tym możemy ściągnąć przedpłaty z większości kart kredytowych akceptowanych w Europie za wyjątkiem American Expres.
  Dane karty można podać telefonicznie, faksem lub mailem.

  Po dokonaniu obciążenia karty kredytowej Gościa kopia wydruku z terminala kart płatniczych wraz z fakturą jest zachowywana i przekazywana gościowi w dniu przyjazdu do hotelu.

Zapłata za pobyt

Zapłata za pobyt następuje w dniu przyjazdu.

Gość zobowiązany jest zapłacić za zadeklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku gdy dokonał przedpłaty. Opłata zastępuje umowę pomiędzy stronami.
Hotel aby sprzedawać pokój kolejnym Gościom musi precyzyjnie znać termin wyjazdu

Przy wcześniejszym wyjeżdzie gościa hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.

Zasady anulacji

Hotel nie zwraca przedpłat w wysokości 30%
w przypadku anulacji na 14 dni lub mniej.

Hotel potrąca za 1 dobę hotelową w przypadku anulacji rezerwacji na 30 -14 dni przed planowanym przyjazdem.

Hotel zwraca przedpłtę w całości jeżeli anulacja nastąpiła wcześniej niż 30 dni przed terminem przyjazdu.

Opłata uzdrowiskowa

Gość zobowiązany jest do uiszczenia - obowiązkowej opłaty uzdrowiskowej na rzecz miasta Świnoujście. Hotel zobowiązany jest do pobierania tej opłaty z upoważnienia miasta Świnoujście. Podatek ten jest ustalany przez Radę Miasta Świnoujście z przeznaczeniem - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości na plaży i dzielnicy nadmorskiej, opłacenie ratowników na kąpielisku. Miasto nie pobiera opłat za korzystanie z plaży.

Wysokość opłaty uzdrowiskowej wynosi obecnie 4,4 zł za każdy dzień pobytu. Brak zniżek.

Rabat

Hotel stosuje specjalny rabat za wcześniejszą wpłatę w wysokości 4% ceny.

Rabat przysługuje w przypadku opłacenia pobytu na 60 dni przed dniem rozpoczęcia wczasów - w wysokości 100% ustalonej kwoty za pbyt.